Hjælp til større trivsel til b.la. stress og angst problematikker

Et tilbud til kommuner, skoler og institutioner

Jeg vil tilbyde et samarbejde med kommuner, skoler og institutioner omkring en eller flere børn og unge, der på den ene eller anden måde, kan profitere af et målrettet forløb med naturen som centrum.

Børn og unge er i langt højere grad presset og udfordret af ydre omstændigheder og statistisk set, er langt flere børn og unge hæmmet af angst, depression og stress problematikker, der hæmmer både udvikling og trivslen for den enkelte, og her kan mine forløb være en del af løsningen, for at skabe større bevidsthed for det enkelte barn og gruppen som helhed.

KONTAKT MIG I DAG
 • Vi i hytten kan varmt anbefale et sådan troldeforløb til de kommende skolebørn i børnehaven

  Mette Salomonsen har her i sommer 2021 lavet et naturforløb med hytte børnene i Ådalens Børnehus (kommende skolebørn).
  Forløbet startede med at børnene skulle være trolde, og trolde har jo som sagt bare fødder, så dette havde både børn og voksne i hytten selvfølgelig også. Nogle af børnene synes ikke så godt om det med bare tæer i skoven, men allerede anden dag var der slet ikke noget, da Mette sagde at de skulle tage både sko og strømper af.

  Børnene har virkelig fået brugt alle deres sanser begge dage.

  Første dag blev børnene bl.a. frataget deres synssans og så skulle de lytte, røre og føle med arme og ben i stedet for. Så lavede vi en masse samarbejdsøvelser hvor børnene blev sat sammen to og to, og så skulle børnene bl.a. hjælpe deres kammerat (som havde bind for øjnene) igennem en forhindringsbane m.m.

  Anden dag sang vi en masse sange (se video). Så skulle børnene finde forskellige ting i naturen, som de skulle bruge til at lave massage på hinanden med (se video)

  Så er der blevet lavet pandekager med forskellig slags fyld, og herefter skulle de rulle hen over alle børnene, når de havde fået fyld i deres pandekage (se video)

  Vi voksne har i løbet af disse to dage bl.a. observeret, at dette naturforløb har fået andre børn (end dem der ellers altid påtage sig lederrollerne i vores forskellige aktiviteter i gruppen) til at påtage sig de forskellige lederroller. Dette har virkelig været skønt at se……, og så er der virkelig kommet fokus på at rende rundt med bare tæer på vores legeplads om eftermiddagen, og alle børn i hytten nyder virkelig dette.

  Vi i hytten kan varmt anbefale et sådan troldeforløb til de kommende skolebørn i børnehaven Tusinde tak til Mette Salomonsen (Stjernekompasset) for to meget skønne og lærerige dage
  Gudrun Vohs Steffensen, Pædagog Ådalens Børnehus Nyborg
 • Vi gør det gerne igen og synes at alle skulle have lov til at prøve Stjernekompasset

  Stjernekompasset og Mette har haft 3.A ude i naturen i 2 omgange.
  Eleverne har prøvet at mærke kroppen i naturen, samarbejde med naturens redskaber
  som makker, at stole på hinanden og i det hele taget mærke efter og sætte ord på deres oplevelser.

  Mette guidede eleverne igennem det hele på en kompetent og nærværende måde.
  Forløbet var godt sammensat med gode skift og aktiviteter.
  Som lærere i indskolingen, kan vi kun anbefale at tage eleverne med i et forløb.

  At opleve eleverne ude, hvor der er højt til himlen, sand, vand, græs og skov har været fantastisk og givende for klassens fællesskab.
  Anne Kipper Pedersen, Lærer Danehofskolen Nyborg
 • Vores varmeste anbefaling af Mette og Stjernekompasset

  Mette har i den grad formået at skabe et rum i naturen, hvor gruppen har kunnet fordybe sig - i sig selv og i naturen. Vores datter har på alle måder nydt det og været meget begejstret for forløbet - især brugen af naturens elementer (jord, vand, ild og luft) har været en spændende øjenåbner, som har gjort at hun ser og fornemmer naturen på en anden måde og at hun nu i højere grad har en bevidsthed om, hvordan hun mærker efter i sig selv og tager de beslutninger, som er rigtige for hende.

  Vi valgte Stjernekompasset for at tilbyde vores datter en mulighed, for at hun kunne udvikle hendes kreativitet og for at få en større indsigt og styrke i sig selv - og det er på mange måder, det hun har fået. For hende har det været en virkelig spændende rejse fuld af stjernestunder.
  Trine Pihl & Michael Nielsen (forældre til Amalie 10 år)
 • Forløbet har helt klart boostet deres selvværd og selvtillid

  Mine to drenge på 8-11 år har været med i et af Stjernekompassets Naturgruppe forløb, med henblik på at give dem en pause i en hektisk hverdag. For at give dem mulighed for at være helt sig selv og lære naturen bedre at kende. For at lære mere om dem selv og hvad naturen kan bruges til. Forløbet har helt klart boostet deres selvværd og selvtillid, og deres gjest til at prøve nye udfordringer af både i og med naturen. Alle børn kunne have gavn af sådan et forløb for at lære mere om sig selv og naturen. For at booste børns selvværd og selvtillid.

  Alle børn kan have gavn af at møde naturen og nye udfordringer. Et break væk fra hverdagens stress og alle de forventninger der er til børn idag. Mine drenge ser altid frem til at komme afsted ud i naturen med Stjernekompasset, og de er altid glade og afslappede når de vender hjem igen.
  Maria Staszak (mor til Adam 8 år og Yosef 11 år)
 • Vi kan på det aller varmeste anbefale forløb hos Stjernekompasset

  Vi valgte at sig JA til et Naturforløb hos Stjernekompasset, fordi vores datter havde brug for at styrke sig selv, finde sin indre ro og tro på sig selv, og blive mere bevidst om at lytte til sin krop. Vi mærker en datter der kommer hjem efter endt time i Stjernekompasset, være mere afslappet, smile så meget i hele ansigtet, glad og SUPER veltilpas. Hun er HØJ over det hun har oplevet under forløbet. Vi har mærket en pige som er blevet mere bevidst om egne græsner, hends værd og mening. Vi oplever en pige som glæder sig sig hver gang hun skal afsted, trods ALT slags vejr.
  Vi synes der mangler sådanne tilbud til børn og unge.

  Et frirum til sig selv, hvor man kan få lov at være, mærke efter, lytte og sanse. Et sted hvor der ikke hele tiden sætte krav og forventinger op udefra, men et sted hvor det handler om barnet.
  Maria Jørgensen og Kim Birch Hitchinson Jensen (forældre til Frida 10 år)
 • Vores allerbedste anbefaling

  Mette har imponeret med sit smittende engagement og sin evne til at være i, anskue og reflektere over verden både fra en voksen- og et børneperspektiv. Således har hun været en genvindst for både børn og kolleger. Mette har let ved at koble sin praksis til sin teroretiske viden, fordi hun har taget viden og erfaring med fra dagsinstitutionsområdet med ind i skolen og formådet om bidrage til væsentlige pædagogiske emner og i forhold til de aktiviteter , vi har planlagt i Forårs-SFO´en. Mette har et godt øje for de børn, der har det svært, og hun er dygtig til at bruge hendes observationer af et barn til en børnegruppe til at rette sin praksi til.

  Mette har et meget bredt repertorie af komptenceområder, og hun inddrager blandt andet viden om børneyoga, wellness, musik og sang, udeaktivteteter og bevægelseslege i arbejdet med børnenes trivsel og udvikling.
  Camilla Bennetsen (pædagogisk afdelingsleder Agedrup Skole)
 • Mette har et stort fokus på familiearbejdet

  Vi har lært Mette at kende som en ildsjæl, der brænder for børn og deres familier. Mette har et stort fokus på familiearbejdet.
  Vi oplever Mette som igangsættende, struktureret og nytænkende. En teams spiller, der vil gå langt for at hendes teams lykkes., hun er flexsibel og giver gerne en ekstra hånd, når det er nødvendigt. Mette har stor fokus på nærvær i naturen med børnene, hun følger børnenes spor.

  Vi oplever Mette som en rolig person der tager tingene med ro. Hun er opmærskom på at skabe ro og trygge rammer for børnene. Mette har inspireret med Mindfulness, yoga og welness i naturen for både børn, forældre og kolleger.
  Anne Jakobsen (Natur & Bevægeslse Børnehuset Tumlebillen)
 • Mette stopper desværre i vores børnehus, da hun har valgt at følge hendes drøm, og vi vil ønske hende alt muligt held og lykke og give hende vores aller bedste anbefalinger

  Mette har altid gået ind til sit arbejde med stor faglighed, til glæder og gavn for de børn hun har arbejdet med. Mette er dygtig til at læse, det enkeltes barns behov, og det er tydeligt at de børn der er i Mettes varetægt, føler sig hørt, mødt og værdsat som individ. Mette har brugt naturen og yoga, i sit pædagogiske arbejde. Mette har en meget fantastisk personlighed, og har med den skabt gode relationer til både børn, forældre og kolleger i børnehuset. Mette har været omstillingsparat og flexsibel, hvilket vi har haft meget stor glæde af, i den tid hun har været tilknyttet vores børnhus. Hun har været tilknyttet forskellige basis og læringsgrupper. Samt været med stor de store børn i forårs SFO.
  Susanne Rask afdelingsleder Pilebækkens børnehus

Jeg skræddersyr et forløb præcis til Jeres målgruppe!

Lad jer inspirere og styrk det enkelte barn og gruppedynamikken med at finde balancen i sig selv og hinanden gennem forskellige aktiviteter, teknikker og øvelser i naturen, således at de står stærkere i dem selv, og i en verden der virkelig kan udfordre deres indre ro og balance.
Jeg er uddannet idrætspædagog samt naturterapeut, og jeg har specialiseret mig i at bruge aktiviteter og øvelser i naturen, hvor jeg har et særligt fokus på krop, sanser og bevægelse. Sansesystemet  er vores vigtigste redskab til at forstå og agere i verden omkring os. 
At arbejde med sanserne er en effektiv indgang til at arbejde med børns mentale sundhed og styrke deres livsglæde og livskvalitet.

Jeg giver stor værdi, gode og nærværende samt krops- sanselige oplevelser for børn og unge i naturen, der er med til at styrke det enkelte barn og unge, så de opnår:
Større livsglæde og livskvalitet
Skabe en større bevidsthed om egne ressourcer og evner igennem naturen.
Indre ro og selvregulering.
Kontakt og kendskab til brug af barnets ydre og indre natur.
Styrket modstandskraft i at stå fast i sig selv.
Tid til fordybelse med sig selv og andre.
Et fællesskab med ligesindede.
KONTAKT MIG I DAG

Billeder og videoer fra tidligere forløb

Ved at at være opmærksomhed på at forebygge, kan de høje statistikker mindskes for børn og unge, således de undgår:  
Jeg vil stå for planlægning og udførelse af forløbet, hvor vi har særligt fokus på:
Mistrivsel, stress, depression og angst
Manglede selvværd og selvtillid.
Uhensigtsmæssig/ destruktiv adfærd.
Følelsesmæssige svingninger/udbrud, skænderier.
Manglende ro og selvregulering.
Økonomisk besparelser i forhold til sygemeldinger og vikardækning
Naturbaseret aktiviteter til børn og unge.
Effekten af åndedræt og meditationsøvelser.
Yoga.
Fantasirejser og kropsscanninger.
Afspænding/massage.
Sanseøvelser.
Æstetiske læreprocesser
Science
Fri leg i naturen
Stille Vandringer

Skal vi tage en uforpligtende snak?

Lad mig vise og fortælle hvad jeg kan hjælpe med
KONTAKT MIG

Stjernekompasset

Lindholm Havnevej 31

Fang mig direkte

Skriv en mail til mig

© Copyright Stjernekompasset 2021 – CVR: 42085421 – Generelle betingelser
Hjemmeside af Greatly.dk
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram